İletişim

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 

 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

 

ADRES: Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 26470 Eskişehir

Santral    +90  (222) 335 05 80   

ePosta: sosens@anadolu.edu.tr 

Sosyal Medya: Facebook

 

                               

                                 Dahili Tel                         Harici Tel

 

MÜDÜR                  3243-3244                     (222) 335 08 95

SEKRETER            3243-3244                     (222) 335 08 95

MÜDÜR YRD.        3243-3244                      (222) 335 08 95

ENST. SEKR.             3250                           (222) 335 08 95