Mezuniyet Koşulları

Programa kabul edilen öğrencinin, Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin tezsiz yüksek lisans programıyla ilgili maddesine göre;  toplam 60 AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) kredisinden az olmamak koşuluyla, en az 10 ders ile dönem projesi dersini almış olması gerekir.

Öğrenci; dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda, dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi Yeterli (YT) veya Yetersiz (YZ) olarak değerlendirilir. Bir yarıyılda 60 AKTS’den fazla ders alınamaz. Aşağıda iki yarıyılı kapsayan program örneği sunulmuştur.

 

 

I. YARIYIL

Dersin Adı ve Statüsü

Teorik/Uygulama

AKTS

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (Zorunlu Ders)

3+0

6.0

Seçmeli Dersler (4 adet)

 

24.0

Toplam 

 

30.0

II. YARIYIL

Dersin Adı ve Statüsü

Teorik/Uygulama

AKTS

Dönem Projesi (Zorunlu Ders)

3+0

0.0

Seçmeli Dersler (5 adet)

 

30.0

Toplam

 

30.0