Program Hakkında

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişim geleneksel veriyi dolayısıyla araştırma sistematiğimizi de değiştirmiştir. Bulunduğumuz yüzyılın yeni alanlarından biri olarak karşımıza çıkan ölçme ve veri analitiği, kamu kurum ve kuruluşları ile özel şirketler ve örgütlerde; veri toplama, saklama, işleme, çözümleme ve yönetme gibi konularda  kuramsal ve pratik bilgi ve yeterlilikler gerektirmektedir. Bu kapsamda program söz konusu alanda eğitim almak isteyen herkese açık olup, potansiyel insan kaynağını geliştirmeyi hedeflemektedir.